Босқыншылық(мәлімет толтыру)

Ашаршылық заманында өзге елгеқоныс аударғантуыс-туғаныңыздың мәліметтерін енгізіңіз

Укажите данные родных которые откотчевали в другую страну во время "Ашаршылық заманы 1932-1933"

Жеке мәліметтер/Персональные данные

тегі/фамилия:
аты/имя:
әкесінің аты/отчество:
өмір сүрген жылдары/дата жизни:
туған жері/место рождения:
қайтыс болған жері/место смерти:
ұлты/национальность:
әлеметтік санаты/социальный статус:

Босып бару/Откочевка

көшкен аймағы/регион откочевки:
көшкен жылы/дата откочевки:
Елге оралу жылы/Дата возвращения на родину:
Дереккөздер/Источники:
Ескертпелер/Примичания :
Facebook